Nahrávam Udalosti
Táto udalosť sa už uskutočnila

Koncert

Klavírne duo  

Lucia Harvanová, husle  

Christian Sanders, klavír 

  1. November 2022, 18.00

Bratislava, Rakúske kultúrne fórum, Hodžovo nám. 1/A

Lucia Harvanová (nar. 1991) sa začala venovať hre na husliach ako štvorročná. Študovala na Konzervatóriu v Bratislave v triede Stanislava Muchu (2006 – 2012). Bakalárske štúdium ukončila na VŠMU v Bratislave, počas ktorého účinkovala ako sólistka s orchestrom Slovenská filharmónia s husľovým koncertom Antonína Dvořáka pod dirigentskou taktovkou R. Štúra. V roku 2017 ukončila magisterské štúdium s vyznamenaním na Musik und Kunst Privatuniversität Wien v triede Juliana Rachlina. Pravidelne účinkovala na koncertoch vo Viedni organizovaných nadáciou Julian Rachlin and Friends Foundation, kde v rôznych komorných zoskupeniach účinkovala s Julianom Rachlinom, Sarah McElravy, Fumiaki Miurom a ďalšími svetovo uznávanými huslistami. Venuje sa intenzívne aj komornej hudbe v zoskupení dua husle a harfa so slovenským harfistom Michalom Matejčíkom a tiež v zoskupení dua husle a marimba s bulharským virtuózom na bicích nástrojoch Kirilom Stoyanovom. Od roku 2017 pôsobila ako členka Slovenskej filharmónie. V rokoch 2021/2022 bola prvou koncertnou majsterkou Slovenského národného divadla. V súčasnosti je stálou členkou Slovenskej filharmónie, od roku 2022 vyučuje hru na husliach na Konzervatóriu v Bratislave.

Christian Sanders (1988) získal bakalársky titul v roku 2010 na Prinz Claus Conservatoire v Groningene, NL. V roku 2015 ukončil magisterské štúdium s hodnotením 9+ na Konzervatóriu Utrecht v klavírnej triede maďarskej pianistky Klary Würtz, kde spolu s USC (Utrechtsch Studenten Concert) pod vedením dirigenta Basa Pollarda uviedol 2. klavírny koncert J. Brahmsa. V štúdiu pokračoval na Musik und Kunst Privatuniversität Viedeň, kde ďalej rozvíjal svoju profesionálnu prax výkonného hudobníka a získal prestížny Certificate of Performance Program. Christian Sanders absolvoval majstrovské kurzy o.i. u Riana de Waal, Paola Giacomettiho, Paula Badura-Skodu a dosiahol úspechy na viacerých súťažiach. Na Medzinárodnej súťaži Rosario Marciano Viedeň získal v roku 2017 špeciálnu cenu za najlepšiu interpretáciu diela Franza Schuberta a rovnakú špeciálnu cenu získal aj v roku 2019 na medzinárodnej klavírnej súťaži v Osime, Taliansko. V súčasnosti pôsobí ako učiteľ hudby a klavirista s medzinárodnými vystúpeniami.

Program:

Franz Schubert: Sonáta D dur D.850 Gasteiner Sonate 

Allegro vivace 

Con Moto 

Scherzo; Allegro Vivace 

Rondo Allegro Moderato

prestávka

César Franck: Sonáta 

Allegro ben Moderato 

Allegro 

Recitativo-Fantasia

Rondo 

Registrácia: pressburg-kf@bmeia.gv.at