Nahrávam Udalosti
Táto udalosť sa už uskutočnila

Literárny večer
Jana Beňová a Barbi Marković v rozhovore
Moderátor: Cornelius Hell
Čítanie: Paulína Čuhová

Dve autorky píšu o postkomunistických komunitných sídliskách so zmyslom pre urbánnu súčasnosť (a nedávnu minulosť). To, čo ich spája, je okrem iného aj talent pretvárať témy do vzrušujúcej, múdrej a smutnej literatúry.
Barbi Marković, nar. 1980 v Belehrade, študovala germanistiku v Belehrade a vo Viedni. V Belehrade pracovala ako redaktorka vo vydavateľstve Rende. Od roku 2009 žije vo Viedni, v rokoch 2011/2012 bola mestskou kronikárkou v Grazi. Známou sa stala roku 2009, keď jej román Izlazenje, ktorý je remixom textu Thomasa Bernharda, vyšiel v nemeckom preklade Masche Dabic pod názvom Ausgehen. Nasledovali poviedky, divadelné a rozhlasové hry a viaceré ocenenia. V roku 2016 vydala román Superheldinnen, ktorý je jej prvou knihou napísanou sčasti v nemčine a sčasti v srbčine. Za Superheldinnen získala v roku 2016 Literárnu cenu Alpha a v roku 2017 Cenu Adelberta von Chamissa. 2018 bola zdramatizovaná verzia Superheldinnen uvedená vo viedenskom Volkstheatri.
Jana Beňová sa narodila v roku 1974 v Bratislave. Od roku 1992 študovala na VŠMU odbor divadelná dramaturgia. V rokoch 2002 až 2009 pracovala v denníku SME ako reportérka, neskôr tri roky ako editorka v Divadelnom ústave. V súčasnosti je na voľnej nohe a spolupracuje s nezávislým Denníkom N. Jej román Plán odprevádzania (Café Hyena) získal v roku 2012 Cenu Európskej únie za literatúru a zatiaľ bol preložený do štrnástich jazykov. Je autorkou troch zbierok poézie a štyroch románov.
Cornelius Hell je rakúsky literárny kritik, prekladateľ a esejista.
Podujatie v slovenskom a nemeckom jazyku.