Nahrávam Udalosti
Táto udalosť sa už uskutočnila

Uvedenie dokumentárneho filmu

Heimito a Doderovci – rodina a jej spisovateľ

V nadväznosti na film diskusia: Herbert Krill, režisér a Mag. Dr. Manfred Müller, riaditeľ Rakúskej spoločnosti pre literatúru

Moderuje: Jozef Tancer, literárny vedec a historik, vedúci Katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky Filozofickej fakulty UK

Vo filme Heimito Dodererovci sa zišli viacerí nadšení čitatelia, priaznivci
a odborníci na tohto slávneho Rakúšana: medzi nimi aj spisovatelia Eva Menasse a Martin Mosebach, kultúrny kritik Klaus Nüchtern či literárni vedci Kai Luehrs-Kaiser, Gerald Sommer a Vincent Kling. Film však ponúka aj intímnejšiu perspektívu: o svojich spomienkach na spisovateľa rozprávajú viacerí príslušníci rodiny Dodererovcov, z ktorých niekoľkí ešte Heimita osobne zažili, napríklad jeho, dnes už 93-ročná, neter a viaceré pranetere.
Dokumentom sprevádza jedna z týchto praneterí, kultúrna novinárka Imogena Doderer. Film nesie názov Heimito a Dodererovci z toho dôvodu, že sa venuje aj Heimitovmu obrazu rodiny. „Rodina“ totiž pre autora predstavovala slovo vyvolávajúce podráždenie a obraz nepriateľa. Vo svojich denníkoch sa často sťažoval na rodičovský dom a tvrdil: „Ten, kto si založí rodinu, ten v nej aj zahynie.“

Podujatie sa uskutoční v nemeckom jazyku.