Nahrávam Udalosti
Táto udalosť sa už uskutočnila

Vo štvrtok 18. júla o 17. hod. v priestoroch Knihy LIC, Nám. SNP 12, predstavia svoju básnickú a prekladateľskú tvorbu na utorskom čítaní francúzsky básnik Guillaume Métayer a rakúsky spisovateľ, básnik a textár Andreas Unterweger. S poetkou a prekladateľkou Silviou Majerskou sa stretnú so slovenskými básnikmi Máriou Ferenčuhovou, Nórou Ružičkovou, Katarínou Kucbelovou, Petrom Šulejom, Michalom Habajom, Agda Bavi Painom, ktorých tvorba je zaradená do pripravovanej antológie vo francúzštine.

Guillaume Métayer

Významný francúzsky básnik a prekladateľ, spolupracovník revue Po&sie, v CNRS sa ako literárny vedec venuje francúzskej literatúre 17. a 18. storočia.

Vydal zbierky básní Fugues (Fúgy, 2002) a Libre jeu (Voľná hra, 2017), v ktorej uplatnil klasickú podobu sonetu, aby znásobil hru slov a zvukov. Tieto texty oslavujú prírodu, Paríž, Lille a východnú Európu.

Je autorom literárno-filozofickej eseje Nietzsche et Voltaire (2011) a odbornej monografie Anatole France et le nationalisme littéraire (Anatole France a literárny nacionalizmus, 2011).

Z maďarčiny preložil diela Istvána Keménya Dvakrát dva, Attilu Józsefa Ani otec ani mama, Sándora Petőfiho Mraky, Krisztiny Tóth Code Barres a zostavil antológiu poézie Budapest 1956 – la révolution vue par les écrivains hongrois (Budapest 1956 – revolúcia očami maďarských spisovateľov, 2016).

Pre Guillauma Métayera spočíva zmysel prekladu v tom, že nespoznáva iné kultúry len zvonka, ale cez texty, myšlienky, stretnutia a rozhovory s ľuďmi, básnikmi, spisovateľmi, s ktorými sa podelí o skúsenosti na ich literárnej a intelektuálnej ceste, spoznáva do hĺbky aj ich krajinu. „Myslím, že stále môžeme chodiť po Európe a objavovať veci, ktoré nemusíme vidieť. Existuje fenomén nedobrovoľného utajenia mnohých európskych úspechov. Často sa stretávam s čiernymi myšlienkami o Európe, ale v Európe je veľa talentov, vášnivých básnikov, ktorí pracujú, ktorí sa aj navzájom ničia.“

Svoj obdiv súčasnej slovenskej poézii vyjadril už na vlaňajšom ročníku Capalest v Banskej Štiavnici a tento rok na prezentácii francúzskeho knižného výberu poézie Ivana Štrpku pri príležitosti čestného hosťovania Slovenska na knižnom veľtrhu LIVRE PARIS. Aktuálne editorsky pripravuje v preklade Silvie Majerskej do francúzštiny antológiu slovenských básnikov, ktorí vstúpili do literatúry v polovici 90. rokov.