Loading Events
Táto udalosť sa už uskutočnila

Dvojspev je vzťah. Vzťah dvoch. Zobrazovaný skrz prizmu biblických, mytologických, či historických výjavov. Utopisticky popísaný vo veľdiele „Orbis sensualium pictus“ Jána Amosa Komenského a v tejto podobe dodnes považovaný za spoločenský ideál. Na druhej strane prichádza k stretu a konfrontácii s realitou. Vzťah dekadentný, vzťah schopný vraždiť, vzťah opantaných zmyslov – tabuizovaný spoločnosťou, no neustále reflektovaný umením vo všetkých jeho podobách.

Program: Joseph Haydn – Stvorenie / Igor Stravinskij – Oidipus Rex / Arnold Schoenberg – Ten, čo prežil Varšavu / David Lang – Just / Vladimír Godár – Orbis sensualium pictus

Účinkujúci
Peter Mazalán spev
Eva Šušková spev