Loading Events
Táto udalosť sa už uskutočnila

Divadelné predstavenie v rámci festivalu monodrámy Sám na javisku 

Démoni

Christoph Bochdansky (AT)

Risknime to!

Pozrieť sa za oponu našich životov.

Čo nájdem za oponou toho môjho?

Dvoch démonov, čo sa bavia na mne, ako sa zmietam v ich náladách.

“Démoni”, to je naša kozmologická sieť spletená z tých najjemnejších vlákien.

Prežívame svoje životy v zajatí duchov, ktorí riadia naše myšlienky, ktoré následne riadia naše rozhodnutia. Alebo je to naopak a my prežívame naše životy v zajatí rozhodnutí,ktoré riadia naše myšlienky, ktoré následne riadia našich duchov.

Duchovia, ktorých sme vyvolali, vyvolávajú nás.