Loading Events
Táto udalosť sa už uskutočnila

“AustriaKulturDigital”
Digitálny koncert k Medzinárodnému dňu žien

TRIO ARTIO

Judith Fliedl – husle

Christine Roider – violončelo

Johanna Estermann – klavír

8.marca 2021, 18.,00 hod.

https://rakuskekulturneforum.sk/digitalna-koncertna-sala/

 

Trio Artio založili v roku 2017 vo Viedni rakúska huslistka Judith Fliedl, nemecká violončelistka Christine Roider a rakúska klaviristka Johanna Estermann. Na spoločných koncertných vystúpeniach v New Yorku, Berlíne a Grazi sa čoskoro ukázalo, čo tieto tri hudobníčky okrem lásky ku komornej hudbe spája – radosť z hry, intenzívna komunikácia s publikom a v neposlednom rade túžba po spoločnej poctivej interpretácii. Rozhodli sa preto vytvárať svoju hudobnú budúcnosť spoločne.
Už zakrátko sa mohlo trio pochváliť prvými úspechmi, ako ocenením na medzinárodnej súťaži komornej hudby Massimiliana Antonelliho a prijatím do nadácie Yehudi Menuhin Live Music Now. Okrem toho je potrebné spomenúť vystúpenia v Rakúskom kultúrnom fóre v New Yorku a debut vo viedenskom Musikvereine 2019.
Rakúske ministerstvo zahraničných vecí vybralo Trio Artio do programu New Austrian Sound of Music (NASOM), v rámci ktorého sa umelkyne v období 2020-2022 stanú ambasádorkami rakúskej kultúry vo svete.
Koncert pri príležitosti Medzinárodného dňa žien bol zaznamenaný v Centre Arnolda Schönberga vo Viedni.

PROGRAM:
Clara Schumann: Trio pre husle, violončelo a klavír op. 17 g mol
3. Andante – più animato
Felix Mendelssohn Bartholdy: Trio pre husle, violončelo a klavír op. 66 c mol
1. Allegro energico e con fuoco
Lera Auerbach: Postscriptum (2008)

Foto: (c)Julia Wesely

 

#IWD2021

#womentothetop

#WomeninLeadership

Účinkujúci
Judith Fliedl husle
Christine Roider violončelo
Johanna Estermann klavír