Nahrávam Udalosti
Táto udalosť sa už uskutočnila

DIGITÁLNA VÝSTAVA

TU FELIX AUSTRIA… ZEICHNE!

25 ROKOV RAKÚSKA V EÚ

Milí priatelia, v apríli sme Vám chceli v Rakúskej knižnici Košice a Univerzitnej knižnici Bratislava predstaviť výstavu karikatúr Tu felix Austria… zeichne! venovanú 25. výročiu vstupu Rakúska do EÚ. Keďže teraz nie je možné navštíviť výstavu osobne, pozývame Vás na jej prehliadku v digitálnej podobe.

Rakúsko je členom Európskej únie od roku 1995. Na tejto ceste ho sprevádzalo aj množstvo karikatúr rakúskych umelcov. Kresby tematizujú významné medzníky uplynulých 25 rokov rakúskeho členstva v EÚ a prinášajú diskusné príspevky k aktuálnym aj budúcim európskym témam. Karikatúry, kreslené vtipy, satirická grafika až po online satiru sú významnou súčasťou demokratickej spoločnosti a plnia v rámci západného mediálneho prostredia dôležité kontrolné funkcie. Oddelené od histórie nadobúdajú karikatúry čosi nadčasové a poskytujú pointovaný a jasný pohľad na rakúsku cestu do EÚ. Výstava karikatúr Tu felix Austria… zeichne! pripravilo k 25. výročiu vstupu Rakúska do Európskej Rakúske ministerstvo európskych a medzinárodných záležitosti a Múzeum karikatúr Krems.

Prehliadka výstavy so sprievodným textom v nemčine:

https://www.karikaturmuseum.at/de/betrachten/ausstellungen/tu-felix-austria-zeichne

Prehliadka výstavy so sprievodným textom v angličtine:

https://www.karikaturmuseum.at/en/regard/exhibitions/14-tu-felix-austria-draw

Podcast k výstave v nemčine:

https://soundcloud.com/user-58612920/sets/tu-felix-austria-zeichne-25