Loading Events
Táto udalosť sa už uskutočnila

Výstava v rámci festivalu Nasuti
Dancing on the Ruins

Vernisáž: 21. september 2019 o 16.00

Festival Nasuti vznikol ako prvý festival súčasného umenia s enviromentálnym zameraním na Slovensku a spája kreativitu, umenie, dizajn, inovácie a ekologické myslenie. Program tvoria prednášky, diskusie, workshopy a kreatívna produkcia vo forme prezentácií, originálnych performance, objektov, dizajnov a inštalácií. Zámerom festivalu je zvyšovať povedomie o aktuálnych ekologických problémoch a riešeniach. Festival sa začne o 10.00 panelovými diskusiami, prezentáciami a detským sprievodným programom. Vyvrcholí vernisážou výstavy Dancing on the Ruins o 16.00 a večerným koncertom.
Rakúski umelci: Markus Hiesleitner, Ralo Mayer, Oliver Ressler, Franz Tišek