Nahrávam Udalosti
Táto udalosť sa už uskutočnila

Čítania v rámci 5. medzinárodného literárneho festivalu „Novotvar 2020“

Rakúske autorky: Andrea Grill und Anne Cotton

  1. – 10. október, streda – sobota

 

Festival Novotvar predstavuje to najzaujímavejšie z aktuálnych trendov v súčasnej domácej, európskej a svetovej literatúre. Každoročne zoznamujeme divákov prostredníctvom čítačiek s autormi a autorkami, ktorým v uplynulom roku vyšli nové knihy, s autormi, ktorí bývajú priraďovaní k tým najprogresívnejším v súčasnej tvorbe, ale prináša aj najmladšiu generáciu debutantov a debutantiek. Vystúpenia prozaikov a poetov dopĺňajú v programe festivalu performancie, diskusie, párty a premietania.

www.novotvar.sk/index.php?lang=sk