Nahrávam Udalosti
Táto udalosť sa už uskutočnila

Výstava
Bez hraníc
Kurátor: WolfWolf (maliar, ilustrátor, grafik)

Vernisáž: 15. október 2019

Výstava Bez Hraníc ponúka pohľad a zamyslenie sa nad vnútorným svetom mladých hluchoslepých ľudí. Svetom, ktorý je ťažko pochopiteľný a prináša mnoho otázok. Výtvarné diela sú výsledným produktom procesu hrania, skúšania, spoznávania, objavovania vlastných emócií a možností. Tento proces je terapiou a komunikáciou s okolím i sebou samým, zároveň. Výtvarné dielo sa stáva rukopisom a prekonáva hranice pochopenia.
Arteterapia prebieha v Maják n.o. už od roku 2008 pod vedením odborníka a umelca Helmuta Bistiku. Vďaka jeho otvorenosti a nespútanosti v tvorbe, majú naši mladí hluchoslepí umelci možnosť tvoriť bez bariér, slobodne s láskou a túžbou odovzdať svoj odkaz.
Od roku 2015 realizáciu výtvarných workshopov pod vedením umelca Helmuta Bistiku, finančne podporuje Ministerstvo kultúry SR.