Loading Events
Táto udalosť sa už uskutočnila

Výstava v rámci festivalu Konkrétne leto / Súčasné európske geometrické tendencie

Rozšírenie maľby a kresby o tretiu až štvrtú dimenziu – čiže do štruktúry časopriestoru – je základným charakteristickým znakom tvorby Barbary Höller. Svojou prácou opierajúcou sa o znásobe­nie línie predstavuje nepostrádeteľný prínos pre súčasný dialóg. Höllerovej koncepčný prístup poskytuje jej esteticky príjemným dielam aj intelektuálne potešenie. (Maria Christine Holter)