Nahrávam Udalosti
Táto udalosť sa už uskutočnila

Výstava
AVANTGARDE OF CONSCIOUSNESS
Elisabeth Sula
Kurátorka: Isabella Brancolini
Vernisáž: 2. jún 2021, 18.00
Trvanie výstavy: do 22. júna 2021
Bratislava, Rakúske kultúrne fórum, Hodžovo nám. 1/A

——-

Vernisáž: 11. jún 2021, 18.00
Trvanie výstavy: do 8. augusta 2021
Senica, Zahorská galéria Jána Mudrocha

Inšpiráciu pre svoje nadmieru kontemplatívne umenie nachádza Elisabeth Sula v štúdiu filozofie. Vytvára série diel, ktoré nepriamo spochybňujú spôsob nazerania a chápanie spojenia medzi individualitou a spoločnosťou. Jej obrazy spájajú prvky metafyzického skúmania s duchovným bádaním, ktoré čiastočne pochádzajú z mnohých rokov prežitých v Indii. Tam, kde skoršie práce prekrývajú ornamentálne motívy inšpirované východnou kultúrou, sú v Avantgarde vedomia tieto grafické prvky nahradené veľkolepými posolstvami sebarealizácie. Spolu tvoria tieto diela chór pulzujúcich farieb a deklaratívnej rozhodnosti, prísľub pokračovania a rozmachu, ktoré idú ruka v ruke so snahou o sebapoznanie.
Najnovšia séria diel Elisabethy Sula začala ako odpoveď na to, čo vnímala ako jednorozmerné, strach vzbudzujúce spravodajstvo o pandémii koronavírusu podporované celým radom vplyvných zdrojov.
Táto práca by nebola mohla vzniknúť v príhodnejšom momente poznačenom štiepiacim sa politickým počínaním, ktoré necháva dlhoročné masívne nerovnosti bez povšimnutia a vo víruse teraz vidí len a jedine ohrozenie bezuzdného individualizmu a verejného zdravia – a to všetko na pozadí globálnej utečeneckej krízy, hladomoru a ničenia životného prostredia bezprecedentného rozsahu. Práca Elisabethy Sula ponúka víziu budúcnosti, ktorá vyzdvihuje jednotlivca, ale priorizuje kolektívny prístup k sebaspytovaniu a z neho vyplývajúce konanie. Ak sa strach manifestuje ako druh bezvedomia, predstavuje jej práca výzvu k vedomiu, ktorá uprednostňuje svedomitosť, otvorený apel, ktorý sa začína písaným textom, aby vzápätí splynul s prúdmi abstraktných, interpretatívnych farieb.

Elizabeth Breiner
Kritička umenia, Londýn, Február 2021

Jej vízia postpatriarchálnej, feministickej budúcnosti rozširuje pohľad na zajtrajšok ľudstva, rovnosť a zvýšené vedomie. Elisabeth Sula študovala maľbu a grafiku na Univerzite úžitkového umenia vo Viedni u umelca Oswalda Oberhubera a filozofiu na Viedenskej univerzite. Filozofické otázky tvoria zväčša aj východiskový bod jej prác. www.sula.at