Nahrávam Udalosti
Táto udalosť sa už uskutočnila

Literárne čítanie

Zo sveta

čítanie: Anja Utler

preklad a moderovanie: Mila Haugova

Anja Utler je poetka, esejistka a prekladateľka. Študovala slavistiku, anglistiku, náuku o hovorenom slove a získala doktorát s prácou o rodových otázkach v ruskej lyrike a moderne. Anja Utler je poetka hovorenej a písanej reči. Jej poézia skúma rozprávanie, počúvanie a čítanie ako sily, ktoré vytvárajú svet a tým zasahujú do myslenia a cítenia. Za inovatívne  stvárnenie aktuálnych tém, napr. ekológie v poézii, a reflektujúce ako aj zmyselné zaobchádzanie so vzťahom reči a tela jej bola roku 2014 udelená Baslerova cena za lyriku. Za básne zo zbierky münden – entzüngeln, ktoré dodávajú rečový odtlačok skutočnosti fyzickej závislosti od ekologických vzťahov, získala v roku 2003 cenu Leonce-a-Lena. Od zimy 2015 testuje možnosti a pôsobenie neformálnej mikropublikácie pri čítaniach zo svojho  dlhodobého poetického projektu Zo sveta. Triptychy čítané 33 vetách sú na záver „vrátené do sveta“ ako dar publiku.

V nemeckom a slovenskom jazyku.