Loading Events
Táto udalosť sa už uskutočnila

Andreas Fogarasi (nar. 1977 vo Viedni) sa vo svojich inštaláciách, skulptúrach, videách a fotografiách zaoberá aktom zobrazovania a reprezentácie. Analyzuje proces, pri ktorom sa miesta, mestá, politické idey či historické udalosti stávajú obrazmi a zisťuje, akú rolu v tomto procese zohráva kultúra – umenie, architektúra a dizajn. Východiskom jeho prác je kritická analýza mechanizmov politického prisvojovania si vizuálnej kultúry dneška:  procesom kulturalizácie  ekonómie – či už prostredníctvom „kreatívnych“ spôsobov práce a odmeňovania, prostredníctvom kultúry ako motora rozvoja miest a faktoru stanovišťa v súťaži o turistov, investorov a pozornosť.
V roku 2007 získal Andreas Fogarasi za svoj príspevok v maďarskom pavilóne na 52. bienále v Benátkach Zlatého leva. Jeho diela boli prezentované na mnohých medzinárodných výstavách ako aj individuálnych výstavách, napr. v Galérii súčasného umenia Lipsko, Múzeu Haus Konstruktiv Zürich, Galérii Vermelho Sao Paulo (2014),  Prefix Institute of Contemporary Art Toronto (2012), Museo Reina Sofia Madrid (2011), Ludwig Forum Aachen (2010), Ernst Museum Budapešť, Grazer Kunstverein Graz, MAK Viedeň (2008).