Nahrávam Udalosti
Táto udalosť sa už uskutočnila

Adventný piesňový večer

Cieľom adventného koncertu u nás v Rakúskom kultúrnom fóre je predstaviť mladých operných sólistov s klavírnym sprievodom z oboch krajín – Rakúska a Slovenska. Všetci umelci majú dobré renomé v Rakúsku, na Slovensku a v ďalších krajinách Európskej únie. V prvej časti koncertu budú interpretovať komornú hudbu z diel rakúskych a slovenských skladateľov, ako aj od iných skladateľov, ktorí sú úzko spätý s týmito dvomi krajinami, od J. Haydna, J. N Hummela, W.A Mozarta, L. van Beethovena, F. Schuberta a M. Schneidera-Trnavského. Predstavia taktiež diela súčasných rakúskych a slovenských skladateľov F. Cerhu, B. Furrera, A. Banlakyho a I. Dibáka. Druhá časť koncertu sa ponesie v predvianočnej atmosfére adventu, a tým privolá blížiace sa vianočné sviatky. Vypočujeme si klasické piesne a árie medzinárodných a európskych skladateľov, akými sú J.S. Bach, G.F. Händel, C. Franck, ale aj známe vianočné piesne oboch susedných krajín.

Účinkujúci
Christine dell'Antonio soprán
Juraj Havaj barytón
Tobias Kaltenbrunner klavír