Nahrávam Udalosti
Táto udalosť sa už uskutočnila

Pódiová diskusia

Téma: Opera / balet aktuálne? O problémoch a vyhliadkach moderného hudobného divadla

Prednášky a diskusia: Martin Bendik (dramaturg Opera SND Bratislava), Christian Heindl (hudobný novinár Viedeň)

Čestný hosť: Miroslav Dvorský (operný spevák) 

Hudobný program: Matej Kočkovský, tenor / Ivan Koska, klavír

Moderuje: Wilhelm Pfeistlinger

Retrospektívny pohľad na 150 rokov bohatých tradičných aktivít Viedenskej štátnej opery nesmie viesť ku kultúrnej saturácií. Ako nás ubezpečoval Gustav Mahler, dlhoročný riaditeľ Viedenskej opery, nesprávne chápaná tradícia je len iné slovo pre lajdáctvo. Hudobné žánre opera a balet, rovnako ako klasická hudba všeobecne, sa ocitajú v scenári nových, veľkých výziev. Vzhľadom na hudobné preferencie, technické ťažkosti, výpadky vo vzdelávaní, nezáujem mladších generácií o otázky týkajúce sa možnej budúcnosti žánru ako aj jednotlivých diel, je potrebné vnímať problémy aktuálnosti, resp. sprostredkovania tejto umeleckej formy a hľadať riešenia.  V predvečer live prenosu revolučnej opery talianskeho skladateľa Umberta Giordana Andrea Chénier budú odborníci z prostredia hudobného divadla z Rakúska a Slovenska diskutovať a následne odpovedať  na otázky publika.

V nemčine/slovenčine so simultánnym tlmočením.

Foto: (c) Tomáš Halász