Nahrávam Udalosti
Táto udalosť sa už uskutočnila

Prezentácia s diskusiou pri príležitosti 100-výročia Ruskej Revolúcie. Herbert Giller, filozof a autor z Viedne, komentuje knihu ruského filozofa a predstaviteľa bohohľadačstva Nikolaja Berďajeva „Wahrheit und Lüge des Kommunismus“ (Pravda a lož komunizmu). Ťažisko je mesiánske prvky komunizmu, duchovné pozadie triedneho boja, prepletenie štátnej moci a cirkvi – vtedy a dnes. V druhej časti bude informácia FOREF (Viedeň), organizácie sledujúcej dodržiavanie ľudských práv, k novej vlne prenasledovania náboženských skupín v súčasnom Rusku.

Informácie:   0903-468086

Prednáška v nemčine s prekladom do slovenčiny. 

Vstup voľný