Call for papers k sympóziu

Píšuca žena medzi kultúrami včera a dnes.

Prihlášku spolu s abstraktom v rozsahu max. 250 slov, posielajte do 31. januára 2014
na emailovú adresu sympozium.zeny.kosice@outlook.sk.
Download info