24.2.2019

 

Konstantin Reymaier organ

Johann Sebastian Bach
Edward Elgar
Anton Bruckner

Iain Farrington
Organový koncert a mol podľa Antonia Vivaldiho, BWV 593
Sonáta pre organ č. 1 G dur, op. 28
Adagio zo Sláčikového kvinteta F dur (úpr. pre organ Erwin Horn)
Fiesta! pre organ (výber)

Anton Bruckner bol na začiatku svojej kariéry uznávaným organistom v kostole Sankt Florian pri Linzi. Pohľad organistu je preto citeľný aj v jeho mohutných symfóniách, ktorých impozantná inštrumentácia pripomína organovú registráciu. Neprekvapí preto, ak ktosi vycítil organové pozadie aj v hudbe Sláčikového kvinteta. Angličan Iain Farrington je všestranným talentom; často vystupuje ako klavirista a organista. Nevyhýba sa vytváraniu umnej fúzie viacerých štýlov a žánrov. Pre vlastné potreby si preto píše efektné skladby – napríklad džezom inšpirovanú sedemčasťovú suitu Fiesta. Edward Elgar je známy predovšetkým ako autor symfonických projektov. Menej známe sú jeho dve Sonáty pre organ, 11 nešporových fantázií a organová imitácia zvonkohry. Sonáta G dur je v tomto kontexte najpresvedčivejšia.

20190224 O2 Konstantin Reymaier A4