Kurzgeschichtenwettbewerb

Kurzgeschichtenwettbewerb

Sút’až poviedok
Téma „fremdsein – anderssein“ môže byť v poviedke použitá ľubovoľne, predpokladom je teda jej voľné spracovanie v nemeckom jazyku.

Texty
Akceptované budú len doposiaľ nepublikované poviedky v nemeckom jazyku, napísané špeciálne pre túto súťaž. Texty nesmú presiahnuť päť strojom písaných strán. Taktiež je potrebné doložiť vyplnený prihlasovací formulár. Najlepšie poviedky budú zverejnené v tlači. Účasťou na súťaži a zaslaním príspevku súťažiaci súhlasia s postúpením práv na publikovanie svojho príspevku organizátorom súťaže.

Autori / autorky poviedok/
Súťaže sa môžu zúčastniť všetci žiaci / žiačky a študenti / študentky zo Slovenska. Autori / autorky poviedok svojou účasťou výslovne súhlasia so všetkými tu spomínanými podmienkami.

Termín
Texty je potrebné zaslať spolu s formulárom do 31. marca 2018 na e-mailovú adresu: daad.uni.presov.ak@gmail.com alebo claudia.stubler@unipo.sk

Kritéria pre hodnotenie poviedok
Pri hodnotení sa bude klásť dôraz predovšetkým na originalitu a kreativitu v nemeckom jazyku. Formálne jazykové chyby nebudú rozhodujúcim kritériom, pokiaľ bude text zrozumiteľný. Ak sú medzi uchádzačmi takí, ktorí už raz vyhrali hlavnú cenu, môžu sa samozrejme súťaže zúčastniť, avšak nemôžu už vyhrať. V tom prípade, ak výherca cenu odmietne, už nemá nárok na inú náhradnú cenu.

Porota
Poviedky vyhodnotí medzinárodná porota – spisovatelia, kultúrni predstavitelia a lektori.