Štajerské štipendiá na rezidenčné pobyty umelcov spolkovej krajiny Štajersko na rok 2025; výzva na predkladanie žiadostí

https://www.kultur.steiermark.at/cms/beitrag/12950901/150747600/ Ausschreibung St.A.i.R._eng Kontakt: Mag.a Christiane Kada Amt der Steiermärkischen Landesregierung Abteilung 9 Kultur, Europa, Sport christiane.kada@stmk.gv.at