SPOLUPRÁCA

Rakúske kultúrne fórum v Bratislave iniciuje a podporuje spoluprácu umelcov a vedcov z Rakúska a zo Slovenskej republiky. Sprostredkujeme kontakty s Rakúskom a snažíme sa získať slovenských partnerov pre naše projekty.

PODPORA JE URČENÁ PRE PROJEKTY

VYSTÚPENIA RAKÚSKYCH UMELCOV NA SLOVENSKU

PODUJATIA ORIENOTVANÉ NA RAKÚSKO

Radi organizačne podporíme aktivity a vystúpenia rakúskych umelcov na Slovensku. Na financovanie projektov môžeme prispieť len vtedy, keď zámer bude konceptuálne zosúladený s naším programom a keď sa budeme môcť od začiatku podieľať
na jeho plánovaní a realizácii.

Radi tiež podporíme podujatia orientované na Rakúsko prostredníctvom propagácie v našom štvrťročnom programe a na našich webových stránkach. Kontaktujte nás, prosím, vždy najneskôr dva mesiace pred termínom konania podujatia.

TERMÍNY NA PREDKLADANIE PROJEKTOV

Návrhy projektov musia byť predložené Rakúskemu kultúrnemu fóru v Bratislave najneskôr k nasledujúcim termínom:

Projekt konajúci sa v období

FORMULÁR PRE PRIHLÁSENIE PROJEKTU

V prípade záujmu o spoluprácu na vašom projekte a podporu projektov zo strany Rakúskeho kultúrneho fóra nám prosím pošlite vyplnený formulár na e-mailovú adresu pressburg-kf@bmeia.gv.at.

STIAHNUŤ FORMULÁR