Loading Udalosti

Urbanistická konferencia, workshop, pouličný festival

“Whatcity?na Mickiewičke“

O Ulici na Ulici

Rakúska prednášajúca a lektorka: Lea Mally

Cieľom prvej konferencie o ulici priamo na ulici, “WhatCity? na Mickiewičke” je otvoriť diskusiu medzi členmi samosprávy, miestnymi a zahraničnými odborníkmi a verejnosťou na tému ulice ako dôležitého mestského priestoru. Mickiewiczova ulica v centre Bratislavy sa na jeden deň zmení na pokojnú ulicu bez premávky. Debatovať sa bude predovšetkým o možnej premene rušného, tranzitného charakteru tejto ulice na príjemnejšie miesto pre obyvateľov i návštevníkov a čo by táto zmena znamenala pre rozvoj centra mesta, ako aj fungovanie dopravy v širšom kontexte Bratislavy. Projekt sleduje cieľ priniesť tieto témy medzi široké publikum a posilniť medzinárodnú výmenu a spoluprácu v rámci hlavného mesta. whatcity.sk/mickiewicka/

Lea Mally pôsobí v organizácii Plansinn vo Viedni a ako Community manažérka vo viedenskej časti Aspern.

www.plansinn.at