Loading Udalosti

Performancia pre hlas, husle a violončelo

Text: Tamar Hayduke

Kompozícia, koncept a réžia : Sebastian Themessl

V performancii Persona sa umelkyňa s arménsko-sýrskymi koreňmi Tamar Hayduke, narodená v meste Allepo a žijúca v talianskom Pesare, vydáva po stopách identity prostredníctvom štyroch jazykov, kompasu a štyroch masiek. Dve navzájom spojené časti vytvárajú „racionálny“ koncept, ktorý sa zaoberá základmi autorstva, či už z vedeckého alebo umeleckého hľadiska, a dospeje k návrhu novotvaru Átor, ako „ideálnemu autorovi“ – takzvanému iracionálnemu a postavenému voči poézií, ktorý sa prejavuje vo viacerých podobách: v arménskom speve, arabskej lyrike a talianskej próze; narážky a nezmysly sa stretávajú na anglicky ustálenom návrhu Átor. Svety životov, kultúr, a epoch sa roztavia v „Persone“. Podľa Etruskov znamená phersu maska, z toho odvodené latinské per-sonare znamená cez niečo znieť (hlas spoza masky).

V prvej časti večera zaznie dielo Kastena rakúskej skladateľky bulharsko-ruského pôvodu Alexandry Karastoyanovej-Hermentin.

Zoznam účinkujúcich

Tamar Hayduke hlas
Joanna Lewis und Melissa Coleman Koehne-Quartet